Individafprøvningen på Ålestrup ophører

Kødracebestyrelsen i VikingDanmark samt repræsentanter fra VikingDanmark og VikingGenetics har aftalt, at individafprøvningen på Ålestrup ophører. Der indsættes kalve for sidste gang i uge 43, og kalvene vil gennemgå afprøvningen på normal vis. I løbet af efteråret klarlægger kødkvægsracerne deres behov for en fremtidig individafprøvning, og i hvilket regi det skal ligge. I Viking vil vi se på aktiviteter, som støtter op om avlsarbejdet og inseminering af kødkvæg.

 

Individprøver for Kødracetyre

Folder om individafprøvningen (pdf)
Pristabel

Aalestrup Avlsstation er en af de mest moderne individprøvestationer for kødracetyre i verden.

Prøveperioden er aldersintervallet 225-365 dage (7½ til 12 månder).

Tyrene vejes hver 4. uge, og deres foderoptagelse registreres automatisk i hele prøveperioden. Arealet af tyrens rygmuskel scannes 3 gange - ved 10 ,11 og 12 måneders alderen.

Der bliver beregnet 3 avlsværdital baseret på individprøveresultaterne. Ved avlsværdivurderingen udnytter man udover dyrets individprøveresultat informationer om slægtninge, der har været individprøvet.

T- , U- , og FEF-indekset er udtrykt i procent af racens gennemsnit med 100 som gennemsnit. En tyr med et T-indeks på 110 er således 10% bedre end racens gennemsnit på det tidspunkt hvor slutopgørelsen er udsendt. Gennemsnittet er baseret på tyre, som er afprøvet inden for de sidste 24 måneder.

Avlsværditallene bliver beregnet straks efter individprøvens afslutning og genberegnes 4 gange årligt ved avlsværdiberegningen for kødkvæg.

Resultaterne fra individprøverne indgår i den samlede avlsværdiberegning for tyrene, og de påvirker således avlsværdierne - ikke blot for tyrene selv, men også for deres slægtninge.

De bedste tyre indenfor hver race bruges senere i racens insemineringsprogram - mange af de øvrige tyre med positive resultater bruges til naturlig bedækning.

I alt afprøves ca. 175 kødracetyre om året på Aalestrup Avlsstation.