Individafprøvningen på Ålestrup ophører

Afprøvning af kødrace-tyre på Ålestrup avlsstation nærmer sig slutningen. Den sidste kalv afslutter afprøvningen d. 9. maj, og det forventes at tyrene transporteres hjem i slutningen af maj.

 

Individprøver for Kødracetyre

Folder om individafprøvningen (pdf)
Pristabel

Aalestrup Avlsstation er en af de mest moderne individprøvestationer for kødracetyre i verden.

Prøveperioden er aldersintervallet 225-365 dage (7½ til 12 månder).

Tyrene vejes hver 4. uge, og deres foderoptagelse registreres automatisk i hele prøveperioden. Arealet af tyrens rygmuskel scannes 3 gange - ved 10 ,11 og 12 måneders alderen.

Der bliver beregnet 3 avlsværdital baseret på individprøveresultaterne. Ved avlsværdivurderingen udnytter man udover dyrets individprøveresultat informationer om slægtninge, der har været individprøvet.

T- , U- , og FEF-indekset er udtrykt i procent af racens gennemsnit med 100 som gennemsnit. En tyr med et T-indeks på 110 er således 10% bedre end racens gennemsnit på det tidspunkt hvor slutopgørelsen er udsendt. Gennemsnittet er baseret på tyre, som er afprøvet inden for de sidste 24 måneder.

Avlsværditallene bliver beregnet straks efter individprøvens afslutning og genberegnes 4 gange årligt ved avlsværdiberegningen for kødkvæg.

Resultaterne fra individprøverne indgår i den samlede avlsværdiberegning for tyrene, og de påvirker således avlsværdierne - ikke blot for tyrene selv, men også for deres slægtninge.

De bedste tyre indenfor hver race bruges senere i racens insemineringsprogram - mange af de øvrige tyre med positive resultater bruges til naturlig bedækning.

I alt afprøves ca. 175 kødracetyre om året på Aalestrup Avlsstation.