Nyhed

 
27. juni 2006

 

Vedrørende avlsværdital for foderudnyttelse.

På det seneste har enkelte tyre afsluttet individprøven med et usandsynligt lavt foderforbrug, og ved nærmere eftersyn har det vist sig at de pågældende tyre alle har fået registreret foderoptagelse fra samme foderkasse på stationen.

Der er derfor blevet foretaget en efterkontrol af den pågældende foderkasse, ud over den kontrol som ifølge instruksen skal foretages ca. 1 gang pr måned.

Ved denne kontrol er der konstateret en systematisk fejlmåling, som formentlig skal henføres til en fejl i en printplade. Kassen er nu taget ud af drift.

Fejlmålingen er sammen med Dansk Kvæg vurderet at være af en sådan systematisk karakter, at det er muligt at korrigere for denne. Det betyder dels at de pågældende tyre får ændret deres foderoptagelse, men det betyder også at nogle racegennemsnit bliver flyttet lidt, hvorfor der bliver mindre ændringer på de tyre som har afsluttet i perioden fra primo marts 2006 og som tilhører racerne Simmental, Charolais, Aberdeen-Angus og Blonde D Aquitaine.

Ejere af de berørte tyre, som har afsluttet i perioden fra primo marts til dagsdato vil få tilsendt en ny Slutopgørelse.
 

 Med venlig Hilsen

 Dansire/                           Dansk Kvæg/                       Dansk Kødkvæg/

 Jens Borup                        Anders Fogh                          HC Hansen